Wij zijn Wineke en Harry Nijenhuis. Van jongs af aan was er interesse in gezondheid en welzijn. Naast het verpleegkundig beroep bleef er voortdurend behoefte ons breder te oriënteren.
Diep van binnen was er de roep om vrij te zijn van beperkende overtuigingen en open te staan voor een wereld van mogelijkheden.

Wineke volgde opleidingen in yoga, intuïtieve ontwikkeling en rouwbegeleiding. Harry in o.a. electro-acupunctuur en Bocam, waar tai chi chuan onderdeel van is. Samen volgden we trainingen in geweldloze communicatie, familieopstellingen en spirit zang.
Toen wij gezamenlijk in opleiding waren voor Helende Reis therapeut bij Brandon Bays, is er een enorme doorbraak gekomen in ons ZIJN.
We hebben ervaren hoe bevrijdend en genezend deze methode is. Geraakt en ontroerd tot op zielsniveau. Blijvende vrede en vrijheid van binnen ervaren, door je te openen voor je eigen essentie. Het licht en het donker. Het voelt als een zegening en wij hebben dan ook behoefte deze liefdevolle vrijheid te zijn en uit te dragen.

Ik (Wineke) ervaar grenzeloze liefde die aanwezig is in de Bron. Liefde die ten grondslag ligt aan de schepping, de oorspronkelijke kracht die alles tot leven brengt. En ook de creativiteit en wens van deze kracht zich uit te drukken. Het voelt vreugdevol en hartverwarmend. Ik kan niet anders dan gehoor geven aan de onweerstaanbare uitnodiging mij volledig en zonder terughoudendheid over te geven aan mijn essentie.

Ik (Harry) merk dagelijks wat de diepere waarde van vrijheid is. Daardoor ben ik meer en meer gericht op zaken die er voor mij werkelijk toe doen. Tevredenheid maakt het leven simpel en wijst mij de weg naar mijn essentie. Door dankbaar de mogelijkheden, die het leven biedt te pakken is in 2006 ons centrum werkelijkheid geworden.

Het voelt als thuis komen, ons werk in Centrum Dagda aan te bieden.

Informatie en afspraken

T 0416 533693
E wineke@centrumdagda.nl
E harry@centrumdagda.nl
E info@centrumdagda.nl